Tỉ lệ 2 gói bột canh cho vào nồi 50 lít. Vậy cần thêm bao nhiêu đường, mì chính và hạt nêm để làm nồi nước dùng ngon nhất?

5 câu trả lời 5