Năm nay e 24t e thích 1 a làm cùng cơ quan a ấy 40t, lúc đầu tình cảm e và a rất tốt, nhưng khi e đề cập chuyện quen nhau thi a im lặng?

5 câu trả lời 5