Hỏi về cách đặt tên triều đại?

Tại sao Trung Hoa thì khác Việt Nam ở cách đặ tên Triều đại ở thời phong kiến? Ví dụ họ Triệu lập nhà Tống, họ Chu lập nhà Minh. Trong khi VN thì họ nào lập nhà nấy như Đinh thì lập nhà Đinh, Lê thì lập nhà Lê v.v....
4 câu trả lời 4