Em sữ dụng sữa dưỡng thể vaseline được 4 ngày. Và thấy có hiện tượng lông tay chân mọc nhiều hơn. Có ai bị giống em không ạ.?

3 câu trả lời 3