Tại sao một cuốn sách hay với người khác nhưng không hay với bạn?

Đàn ông thường đọc sách có thiên hướng khác với phụ nữ ra sao?
Bí kíp nào giúp ta trở nên uyên thâm vô định và giúp ích cho đời hả bạn?
8 câu trả lời 8