Đọc sách là rửa trôi bụi bẩn vun đắp tâm hồn bạn?

Và có phải như cậu bé mang thùng đựng than lấy nước để rồi không còn gì nữa phải không?
5 câu trả lời 5