E 17t e mệt mỏi vì áp l thi cử anh chị nào có gì kể em nghe đc k.em viết ở câu hỏi cho đỡ lặg trog ng vì áp lực thôi chứ e k biết nói gì 😢?

8 câu trả lời 8