Poisons , chưa tin bạn là người đi tu và ăn chay mà chằn dữ vậy ...?

Cập nhật: https://www.youtube.com/watch?v=v9hDsok-SqU
Cập nhật 2: Mình rất thích nghe những người 'ghê gớm' nói chuyện , hay tham gia góp ý chuyện của người khác ! Cố lên poisons , chúc @ luôn khỏe & hp , yêu đời luôn luôn !
5 câu trả lời 5