Lúc thét vào họng giếng âm vang thoát ra sẽ dễ chịu hơn?

Buồn bực cũng đã trở thành dĩ vãng ^^
7 câu trả lời 7