Tặng poisons?

https://www.youtube.com/watch?v=EcIz74_01lk

2 giọng ca lạ mà dễ nghe !
Cập nhật: Nữ giọng trầm thấp mà ngọt , nam giọng trong mà ấm dịu !
5 câu trả lời 5