Chúng mình và điểm ...dừng (những giới hạn an toàn)?

Quay đầu... lại là bờ , khi đi lạc , loay hoay 1 chút sẽ tìm được đường đi đúng của chúng mình !
Cập nhật: Nghĩa là mọi mối quan hệ tiền , tài , tình ...đều có những lầm lạc dẫn đến 'khủng hoảng' !
5 câu trả lời 5