27/12/2015 CHỦ NHẬT CUỐI NĂM 3/2?

27/12/2015 CHỦ NHẬT CUỐI NĂM Chủ nhật cuối cùng, của quý tư Nghinh tân, tống cựu, đến từng giờ Không gian ấm áp, theo thời tiết Quang cảnh xôn xang, ngọn gió đưa Đây đó cổng chào, đang vẫy gọi Cộng viên cây cảnh, kết hoa chờ Thảnh thơi dạo gót, tôi mải ngắm Quang cảnh giao mùa, đẹp giấc mơ Ngày 27,12,2015 Giang sơn hiển thị thêm 27/12/2015
CHỦ NHẬT CUỐI NĂM
Chủ nhật cuối cùng, của quý tư
Nghinh tân, tống cựu, đến từng giờ
Không gian ấm áp, theo thời tiết
Quang cảnh xôn xang, ngọn gió đưa
Đây đó cổng chào, đang vẫy gọi
Cộng viên cây cảnh, kết hoa chờ
Thảnh thơi dạo gót, tôi mải ngắm
Quang cảnh giao mùa, đẹp giấc mơ
Ngày 27,12,2015
Giang sơn
3 câu trả lời 3