Em thử làm theo trào lưu hít chai nước nhưbg môi em nó thâm viền môi và da môi cx có tím 1 chỗ . Em phải làm sao để nó khống tím nữa đây ạh?

1 câu trả lời 1