Hai Bắp trót làm KA buồn rồi làm sao đây ta? Bác tự phạt mình là sẽ hôn KA cho đến khi nào KA hết giận!?

Nếu KA không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé!¨
Cập nhật: Khả Ái ơi, đi đâu rồi ta?
4 câu trả lời 4