Mỗi người cần có được vị thần cho chính mình hoặc đem lòng ngưỡng mộ ai đó?

Bạn hãy nêu lợi ích nó đem lại?
8 câu trả lời 8