Mỗi người cần có được vị thần cho chính mình hoặc đem lòng ngưỡng mộ ai đó?

Bạn hãy nêu lợi ích nó đem lại?
7 câu trả lời 7