Nguyễn Xuân Phúc đang tấn công vào Tập Đoàn Than Khoáng Sản VN?

Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - TKV là một sân sau của Trung Quốc, TKV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với hơn 30 công ty con; 05 công ty con do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ; 35 công ty con cổ phần do TKV nắm quyền chi phối; 27 công ty con do TKV nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 07 công... hiển thị thêm Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - TKV là một sân sau của Trung Quốc, TKV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với hơn 30 công ty con; 05 công ty con do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ; 35 công ty con cổ phần do TKV nắm quyền chi phối; 27 công ty con do TKV nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 07 công ty con cổ phần do TKV nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và 03 công ty con ở Lào và Cambodia.
Điều đáng lưu ý là TKV là chủ của dự án bauxite Tây Nguyên và không ít các nhà máy Nhiệt điện than, hai nhóm ngành có nhiều tai tiếng và là sân sau của Trung Quốc được xây dựng tại các vị trí địa chiến lược ngập tràn công nhân lao động Trung Quốc.
Về hiệu quả kinh tế thì không ai không biết cách làm ăn lạ đời của ngành than Việt Nam khi đào tài nguyên khoáng sản lên bán nhưng vẫn kêu lỗ, than xuất cho Trung Quốc có giá rẻ bèo nhưng lại nhập ngược lại than từ phía Trung Quốc với giá trên trời. Riêng bauxite Tây Nguyên thì lỗ như chúa chổm.http://thesaigonpost.com/vn/kinh-te-va-tai-chinh/item/653-tan-cong-tap-doan-cong-nghiep-than-khoang-san-vn.html
4 câu trả lời 4