Xóa , bỏ , trốn , chạy ...?

Cái Tý có lẽ khóc nhiều lắm mỗi khi nghĩ về chị Dậu , hạnh phúc nhiều khi phải đấu tranh cơ mà , cho nên ...vẫn nhớ !
Cập nhật: Xin lỗi vì đã từng 'ghẹo nạt' cô poisons ạ , thực lòng rất ngưỡng mộ cô thông thái !
4 câu trả lời 4