Vẫn ...hy vọng !?

Ở giá trị bản thân , là thân phận , là định mệnh và số phận của mình . Hạnh phúc và đau khổ nhiều khi cách nhau mỏng manh như cọng cỏ với người tập bơi !
Cập nhật: https://www.youtube.com/watch?v=54Z-CmrAoMM
6 câu trả lời 6