Một mình ...?

Thấy cái gì cũng có tiếng nói cho nên đã bị điên . Và , khi tỉnh ngộ thì thấy cái gì cũng vô tư , vô tâm với mình . Tự cười cợt xoa dịu bản thân và thành kẻ lang thang trốn chạy ...
5 câu trả lời 5