Lớp 9 hc kì 2 mìh dc 8.0 mà mĩ thuật chưa đạt , vậy dc hs gì ?

7 câu trả lời 7