Tôi rất cần người để tâm sự ngay lúc này?

ai tâm sự không
Cập nhật: có rất nhiều thứ không thể nói ra mặc dù rất buồn nhưng phải giấu trong lòng
12 câu trả lời 12