Tại sao son màu đỏ được nhiều người sử dụng nhưng son màu đen lại không được sử dụng? Chẳng lẽ đánh son màu đen đều cho là quỷ à?

3 câu trả lời 3