29/12/2011: NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH 3/2?

29/12/2011:
NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH
Ngày tết dương lịch, đã cận kề
Núi rừng, đô thị, tới đồng quê
Người người toan tính, lo kinh tế
Chợ búa, ruộng vườn, vẫn say mê
Nhà máy, công trường, tăng sản phẩm
Công nhân, viên chức, cũng hả hê
Mới hay ngày tết năm dương lịch
Công việc đón xuân thấy bộn bề
Levanm45
4 câu trả lời 4