Poisons & Sư Thiu ời ơi, à thên Vua Hề CL nữa.?

Vào (cãi nhau) với Giang Già đi..ha..ha
Chúc mọi người vui vẻ dón xuân!
7 câu trả lời 7