Cái này p cục cpu ko ae cho hỏi nó tện luôn nghen mấy bạn?

Cái này là cục cpu phải ko anh em cho hỏi nó tên j luôn ạ
3 câu trả lời 3