Cái này là cục j anh em?

Cái này có phãi là cục cpu ko dạo
3 câu trả lời 3