30/12/2011: SƯƠNG MÙ 1/1?

30/12/2011:
SƯƠNG MÙ
Thể dục, nét quen, sáng mỗi ngày
Ô kìa! thấy lạ, sáng hôm nay
Bầu trời trắng đục mang mầu khói
Mặt đất mịt mùng, hơi nước bay
Lặng gió, tiết trời thêm lạnh lẽo
Sương mù bao phủ, trữu cành cây
Thảnh thơi tản bộ, trên hè phố
Sương phủ mịt mù, khắp đó đây
Levanm45
4 câu trả lời 4