30/12/2013: MẦU XANH ÁO LÍNH 1/1?

30/12/2013:
MẦU XANH ÁO LÍNH
Mầu xanh bộ áo lính anh mang
Nét đẹp quân nhân thật ngỡ ngàng
Bát ngát xanh lam rừng núi thẳm
Bao la xanh mướt cảnh đồng bằng
Bàu trời xanh thẳm chim bay lượn
Mặt nước xanh trong, cá chập đàn
Vẻ đẹp dịu dàng mầu áo lính
Tran hòa với sức sống hân hoan
Ngày 29/12/2013
Minhle989
3 câu trả lời 3