Mong mọi người giúp!!!?

Em năm nay lớp 8 rồi nhưng chả hiểu sao đến giờ vẫn chưa có Kinh nguyệt .Bạn em chúng nó có hết rồi. Em thấy lo lắm?!?!
8 câu trả lời 8