Giải thoát cho chính mình và người khác cần những tố chất gì?

Mình không sợ phải thất bại chỉ sợ điều không hay mà thôi. :)
Để hài lòng nhiều việc đúng sai tình lý lại khó khăn muôn phần.
Mình cần điều gì đó gọn gàng và nhanh chóng?
Xin cảm ơn!
6 câu trả lời 6