Sinh nhật em chẳng biết tặng gì? Nếu các bạn biết tặng gì thì chỉ mình với nha! Con bé nó khó lắm, cái gì nó cũng chê, nên đến giờ nó còn ế?

6 câu trả lời 6