Em với ny em có quan hệ vào ngày 23 của chu kỳ kinh , vòng kinh của e là 30 ngày . Bọn em quan hệ k dùng bao nhưng sau đó em có uống thuốc?

Em và ny quan hệ vào ngày 23 , chu kì kinh của em là 30 ngày . Bọn em quan hệ k dùng bao nhưng sau đó em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp 120h . Hai hôm sau ny e lại đòi quan hệ mà k dùng bao nữa nhưng có xuất ra ngoài . Vậy mn cho em hỏi liệu em có thai đc k ạ ? Em vẫn còn học nên chưa muốn cưới với sợ uống thuốc... hiển thị thêm Em và ny quan hệ vào ngày 23 , chu kì kinh của em là 30 ngày . Bọn em quan hệ k dùng bao nhưng sau đó em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp 120h . Hai hôm sau ny e lại đòi quan hệ mà k dùng bao nữa nhưng có xuất ra ngoài . Vậy mn cho em hỏi liệu em có thai đc k ạ ? Em vẫn còn học nên chưa muốn cưới với sợ uống thuốc gần nhau dễ bị vô sinh . Mong câu trl từ mọi người ạ
6 câu trả lời 6