Hỏi về trang coeffee.com?

Mình sử dụng coeffee. com. Thỉnh thoảng gặp mấy tin nhắn yêu cầu mình gửi email về cho họ. Mình cũng đã thử 2 lần và cả 2 lần đó người ta kể lể về hoàn cảnh của mình, nếu mình giúp người ta sẽ nhận được tiền (trong đó người ta yêu cầu mình cung cấp thông tin cá nhân), sợ bị lừa đảo nên mình để im vậy, chẳng trả lời... hiển thị thêm Mình sử dụng coeffee. com. Thỉnh thoảng gặp mấy tin nhắn yêu cầu mình gửi email về cho họ. Mình cũng đã thử 2 lần và cả 2 lần đó người ta kể lể về hoàn cảnh của mình, nếu mình giúp người ta sẽ nhận được tiền (trong đó người ta yêu cầu mình cung cấp thông tin cá nhân), sợ bị lừa đảo nên mình để im vậy, chẳng trả lời gì hết. Không biết có ai gặp trường hợp vậy chưa.
Khi sử dụng trang coeffee. com mình có quen một ông người Mỹ. Ông ta yêu cầu mình cho ông xem hình ảnh của mình. Lúc đầu mình tìm cách chối khéo nhưng nghĩ lại thì dù sao cho ông ta xem cũng chả sao, vả lại khi có lẽ đó là cách người ta xem mình có phải là người tốt không. Sau khi cho ông ta xem hình xong ông ta nhắn "you so cute (đáp lại: hahaha), rồi ông ta nhắn tiêp you so amazing hot and sexy" (mình là nam nha), đọc mấy cái dòng đó mà nổi da gà, rồi mình cứ bỏ ngỏ, chẳng nói chẳng rằng. Mọi người cho mình biết ý kiến về việc này.
Mình kể dài dòng thì mọi người thông cảm giùm cho
3 câu trả lời 3