Phân người hay động vật có chứa khí độc không và sau một thời gian có phân huỷ hay không. sau khi phân huỷ còn độc không?

5 câu trả lời 5