Helo anh, a nao tung qh rui cho e hoi. Sao ny e anh ấy hk đút đc hết cu vô ah. Ảh bảo đút hết vô đau cu. E mún lên đỉh?

21 câu trả lời 21