Mình cần tìm vài bạn biết tiếng hàn hoặc đang ở hàn quốc. Mình cần giúp dịch một số cau sang tiếng hàn. Mình cam on rat nhiều?

3 câu trả lời 3