Nhìn hoàng hôn dần lặn trôi với nỗi niềm khó tả bạn cảm nhận được gì không?

Lại gió thoáng qua mái tóc, nhìn bên cửa sổ mà cảm giác buồn tênh.
10 câu trả lời 10