Nếu biết trước bản thân ko có tương lai thì có nên chết đi kg??

5 câu trả lời 5