Nhu cầu td quá nhiều làm sao để giảm bớt. quay tay miết cũng thấy mệt, có khi ngày quaytay3-4 lần,ai biết cách gì giảm bớt nhu cầu mách dùm?

6 câu trả lời 6