Sư Thái đang tấn công lên, hai tay chảo úp thủ Nhạc Bất Quần ống quần vướng vào kiếm bất thần đứt dây lưng quần ...?

4 câu trả lời 4