Em 2k4 đang dậy thì chim còn nhỏ chưa mở mắt, người hơi mập. Có ai 2k2 ~ 2k6 muốn đổi ảnh hay lập group ko để lại Zalo em add ạ ?

Như trên và tự nguyện ạ ~_~
21 câu trả lời 21