Tại sao nhiều người lại có sự châm biếm về 'bắc kỳ' mà thực ra chỉ là khía cạnh cá nhân?

Mình hơi thất vọng khi có cảm giác điều ấy vẫn còn tồn tại.
7 câu trả lời 7