Gặp vấn đề về tài khoản yahoo?

Như tiêu đề , mình có 1 tài khoản yahoo không hoạt động tầm 6 sáng rồi . Giờ mình đăng nhập lại thì ghi tài khoản không tồn tại , sử dụng quên mật khẩu thì không tìm thấy , đăng kí với cái usename như vậy thì ghi đã có người sử dụng . Mọi người cho hỏi nên làm thế nào để lấy lại tài khoản đó
6 câu trả lời 6