Cho em hỏi điểm tb toán:9.3,Av:9.6,địa:9.5,vật lý:8.7,tin:8.5,công nghệ:9.15,sinh:9.25,văn:8.5,sử... môn phụ đạt Z dc hs j ạ?

6 câu trả lời 6