Toàn được 6.1 mà ngữ văn được 7,5 vậy có được học sinh khá không mọi người?

4 câu trả lời 4