Mấy chú ui cho cháu hoi s lúc ny cháu đút ấy bím cháu đau wa chừg ah, cháu 16t xoac 2 lần ah, hk bjt có bị j hk?

20 câu trả lời 20