Giữa tiếng nhật và hàn em nên chọn tiếng nào?Tiếng nào dễ xin việc hơn. Học ngoại ngữ ra làm về du lịch vẫn được chứ ạ?

10 câu trả lời 10