Giữa tiếng nhật và hàn em nên chọn tiếng nào?Tiếng nào dễ xin việc hơn. Học ngoại ngữ ra làm về du lịch vẫn được chứ ạ?

9 câu trả lời 9