NGÀY TRỞ LẠI?

https://www.youtube.com/watch?v=y412CvvI...

Ngày trở lại chốn xưa sao buồn quá
Những bạn bè yêu quý đã về đâu
Nghe văng vẳng tiếng còi tàu giục giã
Bấy nhiêu năm mà trắng xóa mái đầu...

02.01.2018

10 câu trả lời 10