Các bác ạ, hôm nay có một số gọi đến máy tôi, điện thoại nó hiện là +280734xxx, bên kia nói tiếng anh, đây là số vùng nào?

5 câu trả lời 5